Gerek mekanik,gerekse süpürme araçları ile sanayi bölgeleri, endüstriyel tesisler ve büyük komplekslerde çevre temizlik hizmetleriniz titizlikle yapılmaktadır.