Yüksek seviyede tasarruflu, karlı,düzenli,kesintisiz, sorunsuz hizmet anlayışımız ile sevk ve idare yükünüzü, gereksiz personel istihdamınızı ortadan kaldırıyoruz.


Firma ve kurumların ana faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan tüm alt birimlerin (insan kaynakları, bilgi-işlem, bakım-onarım vb.) etkin yönetiminin sağlanmasını amaçlayan bu sistemler, bünyemizde farklı birimlere dağıtılarak, yönetilmektedir.

 

Bünyemizde, bina/tesis yönetimi ile ilgili bulunan birimlerin faaliyetleri oldukça geniş bir yelpaze oluşturuyor ;

- Gayrimenkul/Kira Portföy Yönetimi
- Bina Bakım ve Onarımı
- Mekanik ve Elektrik
- Tesisat ve Ekipmanları Bakım ve Onarımı
- Enerji Yönetimi
- Bahçe ve Çevre
- Düzenleme ve Bakım
- Çalışma Alanları ve Yerleşim Planlama
- İç ve Dış Taşınmalar
- Temizlik Hizmetleri
- Yemek Hizmetleri
- Mobilya ve Çeşitli Armatürler
- Güvenlik
- Komünikasyon Hizmetleri
- Bilgi Teknolojileri
- Seyahat Ayarlamaları
- Atık Yönetimi
- Sağlık ve Emniyet Hizmetleri
- Park ve Araçların Yönetimi
- Resepsiyon Hizmetleri
- Yıkama Hizmetleri
- Dışarıdan Alınan Hizmetlerin ve Taşeronların Yönetimi

 

vb. daha bir çok hizmeti bina/tesis yönetimi hizmetimiz içinde sayabiliriz.